U bent hier:

Professional Certification programma gelanceerd

Geplaatst: 22/03/2021

Het is zover: het buildingSMART international Professional Certification programma is beschikbaar in de Benelux. Ook in Nederland, België en Luxemburg kun je nu het wereldwijde opleidingsprogramma volgen, met een internationaal erkend certificaat als resultaat.

 

 

gebruikt, zowel binnen landsgrenzen als door bedrijven die over grenzen heen werken. Er is echter veel verschil in de kwaliteit, focus en definities van gebruikte standaarden. Alleen in Nederland zijn er al drie officiële en zo’n twintig officieuze BIM-definities. Ook over de inhoud van functies zoals BIM-manager, -coördinator en -regisseur bestaat verwarring. Om nog niet te spreken van afkortingen zoals MVD, COINS en IFC. Het gebrek aan een standaard met eenduidige omschrijvingen maakt het voor zowel opdrachtgevers als uitvoerende partijen lastig om samen aan BIM-projecten te werken. Daarnaast is er nog geen duidelijke manier voor opdrachtgevers om te toetsen of en voor opdrachtnemers om aan te tonen dat zij over de juiste kennis beschikken.”

Eén wereldwijde standaard

Om in Nederland succesvol samen te werken aan projecten en een succesvolle doorontwikkeling van BIM te waarborgen, is een consensus over de verschillende BIM-definities onmisbaar. Paul: “We zijn nu wereldwijd al zo ver met BIM, dat het zonde is om lokale standaarden te ontwikkelen. Dit moet globaal gebeuren en er is maar één globale organisatie die hiervoor in aanmerking komt: buildingSMART international. buildingSMART besloot daarom om een globale BIM-standaard op te stellen rondom de certificering van BIM kennis, skills en competenties. Om deze wereldwijd beschikbaar te maken is het buildingSMART Professional Certification programma ontwikkeld: hét opleidingsprogramma voor bouwprofessionals. Dit gaan wij nu ook uitrollen in de Benelux, met als start fase 1: het Foundation programma.”

Van BIM-basiskennis tot verdieping

“Met het Professional Certification Foundation programma willen we ook in de Benelux een minimaal kennisniveau vaststellen waar iedereen die met BIM werkt over moet beschikken”, legt Paul uit. “Een goede basis om verder op te bouwen en te ontwikkelen in specifieke domeinen. Opdrachtgevers kunnen zo toetsen of opdrachtnemers over de juiste kennis beschikken en opdrachtnemers kunnen dit aantonen. In aanbestedingen spreekt bovendien iedereen dezelfde taal en we gebruiken allemaal dezelfde definities. En het Foundation programma is nog maar de eerste laag van het opleidingsprogramma. Hierna volgen nog twee fases. Practitioner, over het toepassen van BIM-kennis en het bepalen van vaardigheden en competenties, is in ontwikkeling en lanceren we naar verwachting begin 2021. Daarna volgen nog opleidingen gericht op specifieke vakdomeinen. Door met deze opleidingen BIM-kennis door te ontwikkelen en aantoonbaar te maken, ontstaat meer inzicht in het proces en kun je zelfs geld besparen.”Van Duitsland tot China

Sinds de introductie van het opleidingsprogramma begin 2019, werd dit al in 23 landen beschikbaar, waaronder Duitsland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Rusland, de Verenigde Staten, China, Spanje en Canada. Paul: “Duitsland en Zwitserland stonden aan de basis van de ontwikkeling en gingen er als eerst mee aan de slag. Met resultaat! In Zwitserland is men voortvarend bezig met in totaal 13 training providers. En in Duitsland zijn in anderhalf jaar tijd al 33 training providers en meer dan 1200 gecertificeerde individuen. Het certificaat is daar een validatiemethode geworden om te weten dat je een professional aan tafel hebt en wordt veelvuldig uitgevraagd. Die toekomst zien we ook in Nederland.”

Meer dan een goede basis

Omdat het opleidingsprogramma door buildingSMART international centraal geregisseerd wordt, is de doorontwikkeling gewaarborgd. Ook houdt de organisatie vinger aan de pols voor wat betreft de onafhankelijkheid en de kwaliteit van lokale chapters. Deze worden door buildingSMART international gecheckt. “Met het Professional Certification Foundation programma staat er een goede basis. Op dit moment kijken we hoe wij deze verder uit kunnen bouwen. In Nederland zijn we al best ver in de ontwikkeling en implementatie van BIM. We zijn dan ook van mening dat we meer kunnen bieden dan de basis. Daarnaast wordt het programma ook vanuit buildingSMART international de komende jaren verder doorontwikkeld. En zeg nou zeg: bij die ontwikkelingen wil jij als organisatie toch betrokken zijn?”