U bent hier:

Bestuursleden gezocht

BuildingSMART is op zoek naar gemotiveerde en ervaren personen om ons bestuur te versterken als penningmeester of technisch coördinator.
Als penningmeester bent u verantwoordelijk voor het beheer van de financiële zaken van de stichting en zorgt u ervoor dat alle financiële administratie accuraat en up-to-date is. De technisch coördinator speelt een cruciale rol bij het toezicht op de uitvoering van de technische programma's en initiatieven van de stichting.

Waarom buildingSMART?

Als bestuurslid van buildingSMART Benelux ben je niet alleen betrokken bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van openBIM, maar krijg je ook de kans om actief mee te werken aan het vormgeven van de organisatie en daarmee de toekomst van de bouwsector. Dit doe je niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Als bestuurslid ben je namelijk onderdeel van een groot en sterk internationaal netwerk van professionals en experts op het gebied van openBIM.

Als penningmeester of technisch coördinator speel je een cruciale rol binnen het bestuur en draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen van buildingSMART Benelux. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het beheren van de financiële zaken van de stichting en zorg je ervoor dat alle financiële administratie accuraat en up-to-date is. Als technisch coördinator houd je toezicht op de uitvoering van technische programma's en initiatieven van de stichting. Je bent dus betrokken bij de strategische en operationele kant van de organisatie.

Daarnaast biedt het bestuurslidmaatschap ook kansen op persoonlijke ontwikkeling en groei. Je kunt bijvoorbeeld ervaring opdoen op het gebied van bestuurlijke besluitvorming, netwerken en samenwerken met andere experts op het gebied van openBIM. Bovendien is het bestuurslidmaatschap een waardevolle aanvulling op je cv en kan het je in de toekomst nieuwe kansen bieden.

Kortom, als bestuurslid van buildingSMART Benelux draag je niet alleen bij aan de ontwikkeling van openBIM in de Benelux, maar krijg je ook de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien in een inspirerende en internationale omgeving.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken kandidaten die werkervaring hebben bij een van onze aangesloten deelnemers en in staat zijn om op korte termijn extra inspanningen te leveren. Als u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid, stuur dan een korte motivatie naar bestuur@buildingSMART.nl

Voor wie alvast van gedachten wil wisselen, zijn de contactgegevens van onze huidige bestuursleden te vinden op onze website
Wij verzoeken u vóór 10 maart te reageren, daarna gaan we de eerste gesprekken aan met kandidaten.

Wij zijn momenteel op zoek naar kandidaten:

Penningmeester 
- Technisch Coördinator

 De beschrijving van beide functies treft u hieronder aan.

Penningmeester Stichting buildingSMART Benelux

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Het toezien op het correct beheren van de financiële administratie van de stichting.
 • Regie over het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen.
 • Allocatie en bewaking van projectbudgetten i.s.m. technisch coördinator
 • Het controleren en verantwoorden van de financiële stand van zaken.
 • Het uitvoeren van financiële transacties in overleg met de boekhouder en beheer van bankrekeningen.
 • Het rapporteren aan het bestuur en de achterban over de financiële stand van zaken.

Eisen

 • Objectief en transparant.
 • Initiatiefrijk, proactieve houding.
 • Geen belangenverstrengeling met aanpalende organisaties (bijv. door het vervullen van een bestuurlijke positie of het betaald uitvoeren van opdrachten).
 • Ervaring met financiële administratie en boekhouding.
 • Gemiddeld 16 tot 20 uur inzet per maand.
 • Bestuurlijke ervaring is een pré.
 • Zakelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Beschikbaar voor vergaderingen en besprekingen met het bestuur en de achterban.

Als onderdeel van het bestuur

 • Het bijdragen aan het bepalen van de financiële beleidslijnen.
 • Deelname aan maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Bijdragen aan beleidsontwikkeling en besluitvorming van de stichting

Technisch Coördinator buildingSMART Benelux

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Begeleiding van projecten, van initiatie tot realisatie volgens vastgestelde budgetten
 • Allocatie en bewaking van projectbudgetten i.s.m. penningmeester
 • Representatie van de stichting in projecten en contact met participanten
 • Monitoring en rapportage van projectvoortgang
 • Verzorgen van communicatie naar achterban i.s.m. bestuurslid communicatie
 • Up-to-date blijven met internationale ontwikkelingen op OpenBIM-gebied
 • (Mede)vertaling van internationale projecten naar Nederlandse behoeften
 • Bevordering van gebruik open standaarden voor BIM in Nederland

Eisen:

 • Geen belangenverstrengeling met aanpalende organisaties (bijv. door het vervullen van een bestuurlijke positie of het betaald uitvoeren van opdrachten).
 • Objectief en transparant kunnen oordelen
 • Werkzaam bij één van de aangesloten participanten (voorkeur)
 • Onbezoldigd, verwachte inspanningen 16 tot 20 uur per maand, met toename in het begin

Als onderdeel van het bestuur:

 • Deelname aan maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Bijdragen aan beleidsontwikkeling en besluitvorming van de stichting

Reageren

Geïnteresseerden nodigen wij van harte uit om een reactie te sturen aan bestuur@buildingSMART.nl met een motivatie.

Wij zijn op zoek naar kandidaten:

- met werkervaring bij een van de aangesloten participanten van de stichting.
- in staat om op korte termijn extra inspanningen te leveren