U bent hier:

Stakeholders

  • Stakeholders zijn betrokken leden met veel rechten binnen buildingSMART Nederland. Deze organisaties hebben stemrecht in nieuw uitgebrachte documenten gepubliceerd door de bSI room commissies.

  • Onze stakeholders kunnen tevens kandidaten aanleveren om zitting te nemen in de Raad van Toezicht. Ook hebben zij de mogelijkheid wensen en projecten, ofwel een expertgroepen te initiëren, vanuit of voor de eigen organisatie indien in lijn met de bSI governance en bSI room projecten. ​

  • Sponsors mogen vanuit hun organisatie een indivdu voordragen - aan het bestuur van de Stichting - als kandidaat van de stuurgroep van een internationale Room. (vanzelfsprekend zodra er vacatures zijn).

  • Van de jaarlijke bijdrage van een sponsor wordt een budget van € 2.000 beschikbaar gesteld voor bijdrage(n) aan specifiek(e) project(en). De primaire contactpersoon van de sponsorkan gedurende het jaar dit budget alloceren. 

  • Deze organisaties worden met logo vermeld op deze website van buildingSMART.​

  • Sponsors krijgen een logo van buildingSMART die ze vrij mogen gebruiken in communicatie of projecten. Dit is specifiek niet het logo van de stichting of buildingSMART International.

  • Stakeholders mogen het logo van buildingSMART Nederland vrij gebruiken in communicatie of projecten. De logo’s van onze stakeholders worden meegenomen in al onze publicaties en staan op onze website. Onze stakeholders krijgen (in een latere fase) tevens een bedrijfspagina op onze website om hier hun organisatie te promoten.​

    Stakeholders betalen een jaarlijkse vergoeding van 3.500,- euro.  ​

  • Ja ik word Stakeholder!

Downloads