U bent hier:

IDM MVD voor staalconstructieProject

Het Building Room and Standards Committee van buildingSMART International (bSI) heeft een activiteitenvoorstel goedgekeurd voor de ontwikkeling van een IDM / MVD voor staalconstructies. Als gevolg hiervan zal een bSI project worden opgezet om dit voorstel te ontwikkelen.

Financiering

€ 0,00 gefinancierd van het doel: € 7.500,00

0 %

Over het project

Room:
Status:Lopend
Aanvang: 16-05-2022
Inleg:€ 7500.00
Contact:tc@buildingsmart.nl
Deelname:• Stel fondsen (vanuit uw bijdrage aan de stichting) ter beschikking voor de organisatie van de BuildingSMART NL (Benelux) projectteam streefbedrag €7.500,-. • Overeenkomst tot deelname - deel uitmaken van het projectteam met bijdrage in natura • Financiële bijdragen voor het streefbedrag van € 7.500,- voor de deelname vanuit buildingSMART NL aan het internationaal project, inclusief: Gegevensdefinitie, processen en normen met als belangrijkste resultaat: IDM/MVD inzake Staalconstructies

De link voor het activiteitenvoorstel.

De initiatiefnemers van het project hebben dit onderwerp reeds op eerdere bSI Summits gepresenteerd. De opname van de meest recente presentatie is hier te vinden.

Op initiatief van Ingo Schnock (Bricsys) en Luke Faulkner (American Institute of Steel Construction), met de directe steun van buildingSMART Germany, omvat het project een update van de eerder gepubliceerde MVD voor staalconstructie (oorspronkelijk gepubliceerd in 2012 op basis van het IFC2x3 Schema).

Het projectteam is op zoek naar verdere deelnemers en belanghebbenden, waaronder al een gezamenlijke werkgroep van buildingSMART Germany en bauforumstahl "BIM in Steel Construction", van andere buildingSMART-leden.

In 2012 heeft het American Institute of Steel Construction (AISC) een taskforce opgericht om de kwestie van het automatiseren van de fabricage van constructiestaal aan te pakken. Na zorgvuldig en nauw overleg met de industrie kwam AISC tot de conclusie dat IFC de ideale standaard was voor het automatiseren van de constructiestaalindustrie.