U bent hier:

ifcSpatialZone - Intermediate Expert Panel and Call for ParticipationProject

Het bSI Building Room en IFC SpatialZone projectteam nodigen professionals uit de industrie - ontwerpers, eigenaren/exploitanten, consultants, academici, regelgevers, gemeente, waterschappen, softwareleveranciers, eindgebruikers - en iedereen met interesse in ruimtelijke zones of ruimten, uit om een tussentijds Expert Panel bij te wonen om te horen over het ifcSpatialZone technisch rapport en een oproep voor deelnemers om deel te nemen aan een definitief Expert Panel om de documentatie te beoordelen.

Financiering

€ 0,00 gefinancierd van het doel: € 7.500,00

0 %

Over het project

Room:
Status:Lopend
Aanvang: 16-05-2022
Inleg:€ 7500.00
Contact:tc@buildingsmart.nl
Deelname:• Stel fondsen (vanuit uw bijdrage aan de stichting) ter beschikking voor de organisatie van de BuildingSMART NL (Benelux) projectteam streefbedrag €7.500,-. • Overeenkomst tot deelname - deel uitmaken van het projectteam met bijdrage in natura • Financiële bijdragen voor het streefbedrag van € 7.500,- voor de deelname vanuit buildingSMART NL aan het internationaal project

Webinar Details

Titel: ifcSpatialZone Technisch Rapport: tussentijds Panel van Experts en oproep tot deelname

Datum/Tijden: 25 mei 2022 van 15.00 tot 17.00 uur (CEST)

Duur: 90 minuten + 30 minuten vragen en antwoorden

Locatie: Online via Zoom

REGISTRATIE

Agenda

Tijdens de sessie zal het team een kort inzicht geven in het project en een aantal interactieve vragen stellen, aan de hand van onderstaande agenda.

  • Begroeting en welkom van bSI en het project
  • Introductie van het projectteam
  • Projectoverzicht met interactieve vragen (online interactieve enquête)
  • Oproep tot deelname van het panel van deskundigen en tot sponsoring
  • Vraag & Antwoord

Achtergrond

De ENTITEIT IfcSpatialZone werd geïntroduceerd in het IFC4 Add2 TC1 (ISO)-schema om het flexibele ruimtelijke object in Building Information Model (BIM) weer te geven. De traditionele ENTITEIT IfcSpace is gedefinieerd als een weergave van een fysiek en logisch gecompartimenteerde ruimte. Anderzijds is een ruimtelijke zone een niet-hiërarchische en potentieel overlappende projectdecompositie onder een bepaalde functionele overweging. Een ruimtelijke zone kan bijvoorbeeld een thermische zone, een constructiezone, een verlichtingszone of een zone met bruikbare ruimte vertegenwoordigen. Een ruimtelijke zone kan ook een onafhankelijke plaatsing en vormweergave hebben.

Het project is van plan documentatie op te stellen met een lijst van de potentiële gebruikssituaties van IfcSpatialZone en een richtlijn om softwareleveranciers aan te moedigen functies te implementeren die het gebruik van ifcSpatialZones in hun modelleer applicaties voor BIM-ontwerp kunnen vergemakkelijken. Het project volgt een workshop-gebaseerd proces (bv. Expert Panels) waarbij verschillende belanghebbenden met best practice ervaring en softwareleveranciers betrokken zijn. Het projectteam documenteert de belangrijkste uitkomsten van deze workshops en deelt deze kennis met de bSI-gemeenschap voor tussentijdse resultaten die uitmonden in een gepubliceerd technisch rapport.

Overeenkomstig het bSI-proces zullen het comité en het uitvoerend comité van de bSI-normen na de beoordeling door het deskundigenpanel het verslag beoordelen, feedback geven en vervolgens stemmen over de publicatie ervan als onderdeel van de bSI-normenbibliotheek.