U bent hier:

Rooms

buildingSMART rooms zijn open groepen van specialisten die samenwerken om de gebouwde omgeving te verbeteren door de ontwikkeling van open oplossingen en normen.  Rooms richten zich op een specifiek domein of context. Rooms kunnen normalisatieprojecten initiëren, afhankelijk van de aard en omvang van het probleem of de mogelijkheid die moet worden aangepakt.

Rooms kunnen ook lopende werk- of ondersteuningsgroepen vormen en ondersteunen.  Werkgroepen worden gevormd voor het leveren van oplossingen voor een complex probleem of specifieke projecten, terwijl ondersteuningsgroepen zorgen voor doorlopende coördinatie, systeemondersteuning of deskundig advies over buildingSMART-oplossingen en normen.

Rooms worden geleid door sterke stuurgroepen uit een dwarsdoorsnede van de industrie.  Elke Room ontwikkelt een gebruikersgedreven strategische roadmap die de geïdentificeerde projecten omvat die het kamerprogramma leveren ten voordele van hun respectievelijke industrieën.

Naast voortdurende communicatie gedurende het hele jaar, vinden room open forums plaats op de buildingSMART Summits die twee keer per jaar worden gehouden.

Organisatiestructuur

Room - Team - Leader (deelnemen vanaf Sponsor niveau participatie)

Hier dus een stuk tekst!