U bent hier:

Over ons

buildingSMART is een internationale organisatie die de toepassing van openBIM standaarden ontwikkelt en stimuleert. Wij zijn een organisatie van en voor visionairs die werken aan de transformatie van het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de gebouwde omgeving. Door het creëren en toepassen van open, internationale standaarden en oplossingen voor infrastructuur en gebouwen digitalisering bevorderen. Ons doel? De voordelen van samenwerking op basis van digitale bouwmodellen (Building Information Modeling) en open standaarden (bijvoorbeeld IFC) en diensten (bijvoorbeeld bSDD) gezamenlijk optimaal benutten. 

BuildingSMART is een open, neutrale en internationale not-for-profit organisatie. Stichting buildingSMART Nederland is onderdeel van het chapter buildingSMART Benelux en van de internationale organisatie buildingSMART. Wij behartigen de belangen van organisaties in Nederland.

Samenwerking
Onze stichting kan haar doelstellingen niet alleen verwezenlijken. Daarom streven we naar samenwerking met andere organisaties (verenigingen, kamers, overheidsinstanties, regelgevers). Sommige organisaties werken als partner samen met buildingSMART. Met andere staan we in contact via overkoepelende werkgroepen, rondetafelgesprekken, netwerkevenementen of samenwerking bij onderzoeksprojecten of gespecialiseerde evenementen. 

Stand van zaken en doelen
De huidige stand van zaken rond de toepassing van open standaarden in de Benelux is als volgt:

  • Kennis is zeer beperkt aanwezig in de sector;
  • Er is veel onzekerheid over de betrouwbaarheid bij toepassing;
  • Feitelijke toepassing is zeer beperkt.

De ware bottleneck ligt op dit moment bij het onderwerp ‘kennis’. Het ontbreken van kennis veroorzaakt onzekerheid en belemmert daarmee de feitelijke toepassing van open standaarden. Door middel van kennisoverdracht willen wij de basis leggen voor bevordering van de toepassing. Door activiteiten die gericht zijn op kennisoverdracht werken we tegelijkertijd aan de bewustwording. Wanneer ons Nederlandse subchapter een kennisbasis opbouwt, kunnen we inhoud geven aan verdere ontwikkeling van de open standaarden.

De stichting wil in de komende jaren dan ook:

  • Verder professionaliseren;
  • Participatie van de leden vergroten; en
  • Actiever inzetten van de bijdrage aan de ontwikkelingen van de open standaarden.

buildingSMART Nederland
Het Nederlandse subchapter van buildingSMART International (bSI) werd in de jaren negentig opgericht op initiatief van toonaangevende organisaties in de bouwsector in de om de toen nog nieuwe modelgebaseerde manier van werken te promoten en de gegevensuitwisseling in de bouwsector te verbeteren.

De belangrijkste taak van de vereniging is de verdere ontwikkeling en standaardisatie van open informatie-uitwisseling in BIM-projecten en de definitie en standaardisatie van overeenkomstige werkprocessen. Daartoe heeft een meerlagige werkstructuur, gebaseerd op het model van buildingSMART International, zijn waarde bewezen.

Om het idee van Open BIM te verspreiden en de uitwisseling van ervaring en informatie te bevorderen, organiseren we seminars en conferenties en participeren we in internationale bijeenkomsten en summits.

buildingSMART Nederland is een stichting die verschillende participatiemogelijkheden biedt. Onze werkzaamheden worden bijna uitsluitend gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van deze partners. Bijkomende inkomsten (zij het op bescheiden schaal) genereren we met het certificeringsprogramma voor aanbieders van opleidingen, alsook door evenementen en, vanaf eind 2019, door de verkoop van een eigen publicatiereeks. Het vijfkoppige bestuur is verantwoordelijk voor het beheer.

Wilt u meer weten over onze organisatie of heeft u een vraag? Neem contact met ons op.